ثور 13, 1401 18:40 Asia/kabul

تاکید طالبان بر رعایت عفو عمومی از سوی اعضای این گروه در افغانستان. اظهارات تازه اشرف غنی در مورد افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:40 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه