ثور 19, 1401 18:40 Asia/kabul

برگزاری نشستی در باره مسائل سیاسی از سوی طالبان در آینده نزدیک. ادعای جبهه مخالف طالبان مبنی بر تصرف برخی از مناطق پنجشیر و تکذیب آن از سوی طالبان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 18:40 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه