ثور 24, 1401 15:16 Asia/kabul

تاملی برجایگاه معلم در شعر پارسی با نگاهی به شعری از شاعر معاصر بهمن صالحی: محمدکاظم کاظمی_تهیه کننده و گوینده: زینب بیات_صدابردار: طیبه نوری_کارگاه شعر: اسماعیل امینی_ زمان پخش: دوشنبه ها ساعت 9:10