ثور 24, 1401 15:23 Asia/kabul

نگاهی به زندگی و خدمات استاد آصف فکرت شاعر و پژوهشگر افغانستانی: نویسنده: محمدکاظم کاظمی_تهیه کننده و گوینده: زینب بیات_صدابردار: طیبه نوری_کارگاه شعر: اسماعیل امینی_زمان پخش: دوشنبه ها ساعت 9:10

کلیدواژه