ثور 23, 1401 13:35 Asia/kabul

فرمان رهبر طالبان در مورد حجاب زنان و واکنش ها به آن، دیدار مقامات طالبان با علما و شخصیت های شیعه افغانستان، ناامنی ها و فعالیت های داعش از نظر طالبان و …

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه