ثور 25, 1401 18:40 Asia/kabul

دعوت طالبان از اشرف غنی برای نشست مجمع افغان ها در کابل. روز فردوسی و برنامه های مشترک از سوی هنرمندان ایران و افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 18:40 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه