ثور 27, 1401 18:40 Asia/kabul

انحلال پنج نهاد حقوق بشری از سوی طالبان. حضور گسترده ناشران افغانستانی در نمایشگاه کتاب تهران.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 18:40 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه