ثور 27, 1401 16:20 Asia/kabul

موضع ثابت و اصولی ایران در مورد حکومت طالبان، ادامه سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک تا هفدهم ماه جوزا، اعطای نشان فردوسی به محمدکاظم کاظمی شاعرو نویسنده افغانستانی، حضور تعدادی از ناشران افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و ...

برنامه از تهران تا کابل به مدت 15 دقیقه روز جمعه در ساعت 04:20 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشترک ایران و افغانستان می پردازد. تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه