ثور 30, 1401 13:35 Asia/kabul

موضوع حجاب و رد ممانعت از ورود زنان به رستوران ها، تصویب بودجه سال جاری در افغانستان و کسری شدید بودجه، تاکید طالبان بر مقابله با تفرقه افکنی و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه