جوزا 01, 1401 18:55 Asia/kabul

تماس تلفنی نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با وزیر خارجه طالبان. افزایش اختلاف میان دوجناح طالبان و افزایش فشار به زنان افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه