جوزا 03, 1401 16:20 Asia/kabul

مرز دوغارون از محورهای توسعه روابط و مراودات بین ایران و افغانستان، برپایی کتابخانه و نمایشگاه دائمی کتاب های چاپ افغانستان در تهران در آینده نزدیک، سهولت ها برای دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران و ...

برنامه از تهران تا کابل به مدت 15 دقیقه روز جمعه در ساعت 04:20 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشترک ایران و افغانستان می پردازد. تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه