جوزا 06, 1401 13:30 Asia/kabul

فرمان های پیاپی حکومت موقت طالبان در مورد پوشش زنان، واگذاری مدیریت میدان های هوایی افغانستان به امارات متحده عربی، تشکیل کمیته ملی حج، واکسینیشن سراسری فلج اطفال و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه