جوزا 06, 1401 10:05 Asia/kabul

اینجا چراغی روشن است برنامه ای ترکیبی نمایشی است که به مدت 35 دقیقه در ایام ویژه ومناسبتی روز های جمعه ساعت 10:05دقیقه از رادیو دری پخش میگردد،موضوع مطرح شده در این برنامه که به مناسبت شهادت امام صادق ع تهیه وتولید شده موضوع انصاف مورد بررسی قرار گرفته است. .نویسندگان این برنامه:نصیر مجاب -علی عطایی-محمد علوی بازیگران:فرشته خالقی -نصیر مجاب-محمد علوی- علی عطایی گویندگان:فاطمه صادقی-قاسم موحد صدابردار:مرضیه آقایی تهیه کننده:منصوره افضلی

کلیدواژه