جوزا 13, 1401 13:35 Asia/kabul

تاکید طالبان بر مبارزه با مواد مخدر و فراهم آوری شرایط کشت جایگزین، تلاش ها برای بهبود اوضاع صحی در افغانستان، ادعای طالبان در مورد ایجاد زمینه های کار برای مردم و …

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه