جوزا 16, 1401 18:55 Asia/kabul

سفر معاون سفارت ایران در کابل و جنوب و شرق افغانستان. بسته شدن دفاتر دوتن از مراجع عظام تقلید در غزنی از سوی طالبان.

برنامه انعکاس به مدت 25 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه