جوزا 20, 1401 13:35 Asia/kabul

تلاش مقامات حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، تاکید والی هرات بر پاسخگویی به موقع مسوولان ادارات دولتی، اظهارات سرکنسول افغانستان در مشهد در مورد برخی فعالیت های این اداره، تاکید مقامات طالبان بر تامین امنیت سراسری در افغانستان و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه