جوزا 23, 1401 18:55 Asia/kabul

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان. افزایش قیمت موادسوختی در کابل.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه