جوزا 26, 1401 11:55 Asia/kabul

نگاهی به سوگ سروده های شاعران افغانستان برای امام خمینی: نویسنده: محمدکاظم کاظمی_تهیه کننده و گوینده: زینب بیات_صدابرادر: طیبه نوری_کارگاه شعر: اسماعیل امینی_ ساعت پخش: دوشنبه 9:10 صبح