جوزا 24, 1401 18:55 Asia/kabul

ادامه تنش ها میان مولوی مهدی مجاهد و طالبان در بلخاب. بررسی آتش سوزی های اخیر جنگلات خوست.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه