جوزا 28, 1401 17:00 Asia/kabul

روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 17 الی 17:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته(نام) تهیه کننده: سید خان آقاموحد . گویندگان : خانم حیدری دستیار تهیه : نرگس بهرامی نویسنده : سید حکیم بینش کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی(برنامه 26 جوزا1401)

کلیدواژه