جوزا 27, 1401 13:35 Asia/kabul

جریان اعزام زائران افغانستانی به عربستان سعودی برای ادای مناسک حج، بازگشت تعدادی از مقامات دولت سابق افغانستان، چالش های فراروی حکومت موقت طالبان از قبیل بحث حکومت فراگیر، حقوق بشر و مشکلات اقتصادی و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه