جوزا 20, 1401 11:15 Asia/kabul

شما و رادیو 1401/03/20 موضوع : معرفی برنامه های رادیو دری. معرفی برنامه چوکی داغ . تهیه کننده نویسنده و گوینده : پری موسوی . صدابردار: مرضیه آقایی . بازشنو : طیبه صفری.

کلیدواژه