سرطان 02, 1401 16:20 Asia/kabul

تمدید معافیت تعدادی از مقامات طالبان برای سفر و تاثیرات آن بر عملکرد طالبان و وضعیت مردم در افغانستان.

برنامه کنکاش به مدت 15 دقیقه روز پنجشنبه  در ساعت 16:20 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه