سرطان 03, 1401 13:35 Asia/kabul

تاکید طالبان بر توجه به وضعیت مهاجرین افغان در خارج، ادامه ناامنی ها و ادعای طالبان در مورد تلاش برای مهار آن، اوضاع نابسامان اقتصادی و تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه