سرطان 03, 1401 15:00 Asia/kabul

زلزله مرگبار ولایت پکتیکا، تلفات و خسارات آن و تاکید بر کمک رسانی به مجروحین و بازماندگان، تلفات و خسارات ناشی از سیلاب در برخی ولایت های افغانستان و جریان کمک رسانی، مشکلات اقتصادی مردم و تبعات آن، افزایش بی رویه استخراج و صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: سید سلطانعلی حسینی

کلیدواژه