سرطان 05, 1401 11:48 Asia/kabul

تاملی در اشعار مسعود سعد سلمان: نویسنده: محمدکاظم کاظمی، تهیه کننده و گوینده: زینب بیات، صدابردار: طیبه نوری، کارگاه شعر: اسماعیل امینی، ساعت پخش: دوشنبه ها ساعت 9: 10 صبح