سرطان 05, 1401 18:55 Asia/kabul

سیاست غرب در قبال کشت مواد مخدر در افغانستان. آخرین وضعیت جنگ در بلخاب میان طالبان و مهدی مجاهد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه