سرطان 06, 1401 18:55 Asia/kabul

واکنش های طالبان و مخالفان آن ها به درگیری های بلخاب. بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در مورد مطالبات شیعیان این کشور.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه