سرطان 09, 1401 16:20 Asia/kabul

چرایی و چگونگی برگزاری نشست علمایی از سوی طالبان در کابل و نتایج احتمالی آن.

برنامه کنکاش به مدت 15 دقیقه روز پنجشنبه  در ساعت 16:20 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه