سرطان 13, 1401 14:54 Asia/kabul

تاملی بر مجموعه شعر « جان پدر کجاستی» سروده ی مشترک و همدلانه ی شاعران ایران و افغانستانی در حادثه تروریسی دانشگاه کابل: نویسنده: محمدکاظم کاظمی_ تهیه کننده وگوینده: زینب بیات_ صدابردار: طیبه نوری_کارگاه شعر: اسماعیل امینی_ ساعت پخش: دوشنبه ها 9:10 صبح

کلیدواژه