سرطان 13, 1401 15:12 Asia/kabul

تاملی بر شعر ماندگار«کتیبه» از ادیب و شاعرنامدار ایرانی مهدی اخوان ثالث: نویسنده: محمدکاظم کاظمی_ تهیه کننده وگوینده: زینب بیات_ صدابردار: طیبه نوری_کارگاه شعر: اسماعیل امینی_ ساعت پخش: دوشنبه ها 9:10 صبح

کلیدواژه