سرطان 13, 1401 16:19 Asia/kabul

احمدشاه فرهت متولد قندهار است. او تحصیل کرده دانشکده طب دانشگاه کابل بود. به دلیل وضعیت ناگوار امنیتی در کشور به ایران پناه آورد و با توانمندی و استعداد و سخت کوشی خود به مدارج بالای پزشکی رسید. او هم اکنون فوق تخصص نوزادان و کودکان در مشهد است و در بین مردم و جامعه علمی ایران و جهان اعتبار دارد. تهیه کننده و گوینده برنامه: زینب بیات_نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کلیدواژه