سرطان 09, 1401 18:55 Asia/kabul

واکنش ها به نشست عالمان دین از سوی طالبان در کابل. هشدار وزارت داخله ایران؛ مهاجرین فاقد مدرک دستگیر خواهند شد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه