سرطان 13, 1401 18:55 Asia/kabul

حقوق بشر آمریکایی سرنوشت سیاه مردم افغانستان بعد از دو دهه اشغال. ممنوعیت فروش بلیط هواپیما به نرخ دالر به اتباع خارجی.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه