سرطان 17, 1401 15:00 Asia/kabul

افزایش قیمت مواد نفتی در افغانستان و درخواست اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای واردات این مواد از ایران، لغو مصوبه دریافت هزینه بلیت هواپیما از اتباع خارجی در ایران به دالر برای پروازهای داخلی، ممنوعیت تجارت ارز دیجیتال در افغانستان و دلایل آن و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه