سرطان 22, 1401 18:55 Asia/kabul

واکنش وزارت خارجه ایران به درگیری مرزی اخیر در مرز ایران و افغانستان. بررسی آسیب های روانی بعد از زلزله اخیر افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:55 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه