اسد 04, 1401 18:50 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به برگزاری نشست تاشکند در مورد افغانستان و سفر هیات علمای پاکستان به کابل می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:50 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیراحمد حسین زاده، گوینده: محمد باقر حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه