اسد 10, 1401 09:21 Asia/kabul

زنده باد زندگی یکشنبه 1401/5/09 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب/زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: فاطمه میرتقی. گزارشگر: شیما وفا/معصومه جعفری. کارشناس: خانم بلخی

کلیدواژه