اسد 10, 1401 07:30 Asia/kabul

کافه صبح دوشنبه 1401/05/03 موضوع :حرف و سخن. تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. : دستیار تهیه : پری موسوی . صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: معصومه سادات هاشمی . کارشناس : شرف الدین عظیمی