اسد 13, 1401 15:27 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به پیامدهای کشته شدن رهبر القاعده برای طالبان و افغانستان و تاکید مقامات راه آهن حکومت طالبان بر بازسازی خط ریلی خواف-هرات می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:50 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه