اسد 09, 1401 07:30 Asia/kabul

کافه صبح یکشنبه 1401/05/09 موضوع :مردم و جامعه بیدار . تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. : دستیار تهیه : پری موسوی . صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: معصومه سادات هاشمی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

کلیدواژه