اسد 15, 1401 17:35 Asia/kabul

اظهارات مسوولان وزارت اقتصاد طالبان در برنامه حساب دهی دولت به ملت، واگذاری قرارداد استخراج نفت قوشقره به یک شرکت چینایی، آغاز بازسازی جاده کابل-هرات، ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان و موانع فراروی آن و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه