اسد 15, 1401 17:58 Asia/kabul

جدول نشر شده از مناسبت ها و تعطیلی ها در حکومت طالبان، آغاز روند حساب دهی نهادهای حکومت طالبان، مساله به رسمیت شناسی حکومت طالبان و خواسته های جامعه جهانی در این زمینه و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه