اسد 18, 1401 08:28 Asia/kabul

زنده باد زندگی دوشنبه 1401/5/10 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا/معصومه جعفری. کارشناس: خانم بلخی/خانم خالقی

کلیدواژه