اسد 18, 1401 08:37 Asia/kabul

زنده باد زندگی سه شنبه 1401/5/11 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا/نیلوفر نوروزی. کارشناس: خانم بلخی

کلیدواژه