اسد 19, 1401 09:10 Asia/kabul

زنده باد زندگی پنجشنبه 1401/5/13 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا/نیلوفر نوروزی. کارشناس: خانم بلخی

کلیدواژه