اسد 19, 1401 09:20 Asia/kabul

زنده باد زندگی شنبه 1401/5/15 موضوع: شجاعت. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب/ زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا. کارشناس: خانم سپهری/دکتر احمدی

کلیدواژه