اسد 22, 1401 13:42 Asia/kabul

سفر وزیر نیروی ایران به افغانستان، تظاهرات ضد امریکایی صرافان، تاجران و کسبه کاران افغان، گزارش بانک جهانی و قرار گرفتن افغانستان در ردیف فقیر ترین کشورهای جهان، افزایش برداشت پسته در ولایت هرات و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: سید سلطانعلی حسینی

کلیدواژه