اسد 23, 1401 17:32 Asia/kabul

رییس جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجی در ایران میهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند و باید شناسه دار شوند، سخنگوی طالبان: کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل باید روند به رسمیت شناسی حکومت طالبان را تسریع کند.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:50 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه