اسد 26, 1401 11:13 Asia/kabul

یکسالگی حکومت طالبان؛ دست آوردها و چالش های این حکومت، سفر معاون قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل و دیدارش با سرپرست وزارت امورخارجه حکومت موقت طالبان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:50 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه